Plakat for en 17.mai event i London. Inspirert av propagandaplakater